malčiranje osekovo 1 mU Osekovu je proteklog mjeseca izvršeno malčiranje zajedničkog pašnjaka Osekovo na kčbr. 1752/1 k.o. Osekovo.


Izvođač radova, Komunalni servisi Popovača, izabran je temeljem provedbenog postupka jednostavne nabave, a iznos malčiranja je 61.250,00 kuna.
„Poslovi su to koje je bilo potrebno odraditi ponajviše zbog ispaše stoke, a obavljaju se pretežno jednom godišnje“ – objasnio je gradonačelnik Mišković.