Opći akti

opcinaGrad Popovača objavljuje Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Popovaču.

opcinaPOSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

opcinaSTATUT GRADA POPOVAČE