Poslovne zone

Gospodarsko- proizvodna zona 'Mišička'

Okosnicu razvoja gospodarstva na području Grada Popovače posljednjih desetak godina čini Gospodarsko- proizvodna zona 'Mišička' formirana 2001. godine. Prostornim planom Gospodarsko- proizvodne zone "Mišička" u Popovači obuhvaćena je površina od 50 hektara, a na tom je prostoru prodano devet čestica ukupne površine 20-ak hektara. Kroz posljednjih šest godina Grad Popovača je u Zoni "Mišička" izgradio komunalnu infrastrukturu u koju je, pored sredstava potpore ostvarenih od strane Sisačko- moslavačke županije i Ministarstva gospodarstva, uloženo preko osam milijuna kuna vlastitih sredstava. Za Zonu "Mišička" izrađeni su DPU I i DPU II kojima su stvoreni uvjeti za parcelaciju 10 čestica i koridori za gradnju komunalne infrastrukture. Grad Popovača ishodio je građevinsku dozvolu za infrastrukturu Zone koja obuhvaća prometnice, mostove, pješačke staze, odvodnju oborinskih voda, kanalizaciju sa precrpnom stanicom, plinsku mrežu, javnu rasvjetu i DTK. U suradnji s HEP-om izrađena je NN i SN mreža te osigurano 2 MW instalirane snage.

Prva realizirana investicija u Zoni jest proizvodni pogon tvrtke SANO d.o.o., vodeće  europske marke dodataka, premiksa, mliječnih zamjenica, koncentrata i specijaliteta za suvremenu hranidbu životinja.  Moderni proizvodni pogon SANO u Popovači je s radom započeo 2004. godine. Tvornica se prostire na 4,5 hektara površine Zone i trenutno zapošljava 50-ak djelatnika.

Na površini od 2 hektara izgrađen je i novi poslovno- proizvodni i skladišni centar tvrtke PharmaS, domaće tvrtke za proizvodnju i promet generičkih lijekova koji je s radom započeo 2011. godine i zapošljava 78 djelatnika. Centar se prostire na 6400 kvadratnih metara i opremljen je modernom tehnologijom te dizajnom, opremom i uvjetima u skladu s EU standardima farmaceutske industrije. Misija tvrtke je unaprijediti zdravstvene standarde kroz pouzdanu kvalitetu i cijenom povoljne i dostupne generičke lijekove kako u Hrvatskoj tako i u regiji.

Uz postojeće privredne subjekte u Zoni su najavljene daljnje investicije tvrtke PharmaS d.o.o. na površini od 10 hektara, tvrtke Economic d.o.o. na 1,2 hektara te tvrtke Sitotisak NENSI na površini od jednog hektara.

U cilju poticanja razvoja gospodarstva i privlačenja novih investitora, Grad Popovača je, pored osiguravanja dovoljnih količina energenata u Zoni, usvojio sljedeće mjere:
-Gospodarstvenici na području Grada Popovače za gradnju poslovnih objekata plaćaju komunalni doprinos u iznosu od 0,50 kn/m
-Nakon izgradnje objekta investitor se oslobađa plaćanja komunalne naknade postotno na način da se prva godina ne plaća, a potom se plaća 25% odnosno 75% iznosa naknade
-Grad Popovača investitorima dodjeljuje besplatne kilovate instalirane snage (400kW) sukladno površini kupljenog zemljišta

 

Dokumentacija

pdf Program razvoja poduzetničke zone Mišička (1.1 MB)

pdf Zona Mišička - Detaljna namjena površina (1.56 MB)

pdf Zona Mišička II - Detaljna namjena površina (720.09 KB)

pdf Idejno rješenje prometa i telekomunikacija - Zona Mišička (1.7 MB)

pdf Idejno rješenje prometa i telekomunikacija - Zona Mišička II (669.95 KB)

doc Javni natječaj - Prodaja parcela u zoni Mišička - 2012. (40 KB)

excel Prezentacija Gospodarsko-proizvodna Zona MIŠIČKA Popovača (1.87 MB)

 

Gospodarsko proizvodna zona Mišička I

pdf Detaljna namjena površina (720.09 KB)

pdf Idejno rješenje prometa i telekomunikacija (669.95 KB)

pdf Idejno rješenje elektroopskrbe i plinoopskrbe (930.38 KB)

pdf Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje  (882.58 KB)

pdf Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (633.25 KB)

pdf Uvjeti gradnje (722.4 KB)

 

Gospodarsko proizvodna zona Mišička II

pdf Postojeće stanje (516.24 KB)

pdf Detaljna namjena površina (720.09 KB)

pdf Idejno rješenje prometa i telekomunikacija (669.95 KB)

pdf Idejno rješenje elektroopskrbe i plinoopskrbe (930.38 KB)

pdf Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje (882.58 KB)

pdf Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (633.25 KB)

pdf Uvjeti gradnje (722.4 KB)

 

 

Foto galerija

 

Poslovno stambena zona 'Jelengradska'

Poslovno stambena zona 'Jelengradska' Popovači površine 4.5 ha u funkciji je od 2006. godine, a obuhvaća 23 građevinske parcele prosječne veličine 0.3 ha. Trenutno ovdje djeluje šest gospodarskih subjekata u kojima je ukupno zaposleno 40-ak osoba.  Uz stambenu namjenu, u Zoni se obavljaju proizvodno- uslužne i komunalno- servisne djelatnosti, a Grad Popovača na tom je prostoru izgradio kompletnu komunalnu infrastrukturu te potencijalnim investitorima osigurava niz ostalih povlastica među kojima oslobađanje od plaćanja komunalne naknade postotno kroz četiri godine te oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"