Odluke iz komunalnog područja

opcinaGrad Popovača u nastavku objavljuje Odluku gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača.

ODLUKA

opcinaUpravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače obavještava građanstvo da je u tijeku izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

kamionEKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina obavještava građane Grada Popovača da će se od 18.10.2013. godine odvoziti glomazni otpad sa područja Grada Popovača.

opcinaOpćina Popovača objavljuje Odluku o komunalnom doprinosu Općine Popovača („Službene novine Općine Popovača" broj 7/01, 11/03, 1/05, 6/09, 4/10, 10/10).

Izvadak iz Odluke o komunalnom doprinosu

 

opcinaOpćina Popovača objavljuje Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u Općini Popovača ("Službene novine Općine Popovača" broj 7/01, 11/03, 6/09 i 9/10).

kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Odluku o visini naknade za zakup javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta povodom obilježavanja Dana Općine.

upu-mOpćina Popovača obavještava građane da je u tijeku priprema Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Popovača.

kontaktopcinaOpćinski načelnik Josip Mišković donio je Odluku o korištenju javnih površina i visini poreza za korištenje u 2012. godini.