AKTUALNI SAZIV

Predsjednik Gradskog vijeća

Saša Jagarčec, SDP- SDP CENTAR
Zagrebačka 7
Popovača
e-mail: sasa.jagarcec@gmail.com

Roman Rosavec, HDZ- HSU
Ulica Gornje selo 46
Osekovo
e-mail: rrosavec@gmail.com

Hrvoje Vuić, HDZ- HSU
Sisačka 16
Popovača
e-mail: hvuicc@gmail.com

Danijel Sučija, HDZ- HSU
Vezmarova 1
Voloder
e-mail: danijel.sucija@gmail.com

Katarina Uremović, HDZ- HSU
Ulica bana Jelačića 42
Popovača
e-mail: ilicick@gmail.com

Branko Gregurek, HDZ- HSU
Ulica Kutanija 126
Potok
e-mail: bgregurek.75@gmail.com

Ivan Abaz, HDZ- HSU
Ulica Belavina 1
Stružec
e-mail: ivan_abaz_@hotmail.com

Ivica Keser, HDZ- HSU
Zagradska ulica 28
Podbrđe
e-mail: ivicakeser@gmail.com

Dijana Lipovac, HSP-HSLS-DP
Sisačka 11a
Popovača
e-mail: dina.lipovac@gmail.com

Andrija Ričko, HSP-HSLS-DP
Ravnik 73A
Popovača
e-mail: andrija.ricko4@gmail.com

Zvonimir Kondres, HSP-HSLS-DP
Mate Vezmara 35
Voloder
e-mail: zkondres@gmail.com

Franjo Martinović, HSP-HSLS-DP
Vinogradska Mikulanica 70
Popovača
e-mail: franjo.martinovic214@gmail.com

Nevenka Kundrata Carek, HSP-HSLS-DP
Ulica Kamenica 5
Gornja Jelenska
e-mail: nevenka.kundrata1@gmail.com

Josip Vlašić, HSP-HSLS-DP
Ulica Stari put 18
Gornja Gračenica
e-mail: josip.vlasic2@gmail.com

Rizo Mešić, SDP- SDP CENTAR
Dr. Polaka 1c
Popovača
e-mail: rizo1711@gmail.com

 

RADNA TIJELA

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.- 2021.

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Ksenija Tomac
2. Ivan Abaz
3. Andrija Ričko

MANDATNO POVJERENSTVO
1. Danijel Sučija
2. Ante Žilić
3. Vlado Lendvaj

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Antonija Dolenčić
2. Franjo Martinović
3. Branko Gregurek
4. Siniša Losso
5. Josip Grgurić

POVJERENSTVO ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA
1. Anto Žilić
2. Vlado Dutković
3. Daniela Andrić
4. Zoran Knežević
5. Ljiljana Torman-Debeljak

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA GODIŠNJE NAGRADE
1. Josip Buić
2. Ksenija Tomac
3. Damir Škojo
4. Zvonimir Kondres
5. Željko Ovčar

ODBOR ZA KOMUNALNU DJELATNOST
1. Zlatko Kunštek
2. Zdravko Bartolić
3. Dragutin Šneler
4. Igor Vuković
5. Vedran Trojanović
6. Mladen Marković
7. Diana Svjetlana Lendvaj
8. Ivana Popinjač
9. Marijan Belančić

ODBOR ZA GOSPODARSTVO
1. Dragan Selak
2. Franjo Martinović
3. Mijo Golomboš
4. Miro Hrlić
5. Darko Sambolek
6. Dalibor Bužić
7. Ljubica Cvetić Javorski
8. Zdenko Krnjić

ODBOR ZA TURIZAM
1. Mirjana Kozić
2. Dijana Jaić
3. Marina Dijanić
4. Ivana Marušić
5. Martina Ferenčak
6. Žaklina Mihelčić
7. Anica Sambolek
8. Martina Pleše

ODBOR ZA ZDRAVSTVO
1. Marija Starčević
2. Ivica Radman
3. Marina Stjepanović
4. Igor Ilčić
5. Adela Matušin

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. Ivana Trbušić
2. Vlado Gregurek
3. Branislav Pavličević
4. Mijo Golomboš
5. Drago Steković
6. Damir Šerbecki
7. Petar Cvetko
8. Slaven Kolarić
9. Zvonimir Dravinac
10. Igor Hrastović

ODBOR ZA KULTURU I PROSVJETU
1. Lidija Perko
2. Nevenka Kundrata Carek
3. Vladimir Vuksan
4. Josip Mišković
5. Nataša Šarčević
6. Matea Jalžečić
7. Saša Bočkor
8. Ljiljana Masnjak
9. Ružica Podbrežnjak
10. Slavica Žabčić
11. Josip Kolarić
12. Zdravko Jurčec
13. Josip Štrok
14. Stanislav Andlar
15. Ksenija Tomac
16. Anđa Kunštek
17. Miro Hubak
18. Marija Pukec Žigić
19. Josip Kovač

ODBOR ZA BRANITELJE
1. Željko Pačarek
2. Anto Žilić
3. Stjepan Ričko
4. Stipo Uremović
5. Boris Lovrenčić
6. Damir Božić
7. Anto Čupić
8. Josip Đudarić
9. Zdravko Zorko
10. Ljubomir Fridrih
11. Katica Demeter
12. Mato Fofić

ODBOR ZA EKOLOGIJU
1. Filip Šneler
2. Vesna Tišljar
3. Krunoslav Božiček
4. Danijel Darapi
5. Antonija Pokas
6. Luca Pranjić
7. Zoran Žigić

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

© 2022 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"