MJESNI ODBOR IME I PREZIME ADRESA KONTAKT
MO Gornja Gračenica Igor Vuković Moslavački put 5 099/696 2096
MO Ciglenica Ivan Pasanec Palih boraca 14 098/ 628 089
MO Donja Gračenica Daniel Starčić Gračanski odvojak 2 099/697 6768
MO Donja Jelenska Ivan Marković Put kroz selo 10a 099/669 5556
MO Stružec Ivan Abaz Belavina 1 095/535 6172
MO Osekovo Nikola Tomljenović Donje selo 53 099/684 8420
MO Moslavačka Slatina Vlado Gospočić Put kroz selo 60 099 597 6150
MO Gornja Jelenska Miroslav Matić Kamenica 24 098/194 2042
MO Donja Vlahinička Anica Janković Vinogradska 25 099/694 2921
MO Podbrđe Josip Buić Zagradska 26 098/958 8252
MO Popovača Katarina Uremović Ul. bana Jelačića 42 098/196 4223
MO Potok Renato Roc Kutanija 5 097/752 1614
MO Voloder Danijel Sučija Vezmarova 1 091/2026 255