libertas vStudenti turističkog smjera Sveučilišta Libertas iz Zagreba su u okviru svog posjeta Moslavini boravili na području Grada Popovače.


„Ovaj dvodnevni posjet organiziran je u okviru terenskih vježbi, a pored studenata iz Zagreba, među 20 sudionika ovog susreta bile su i grupe studenata iz Portugala odnosno Španjolske. Uz radni dio seminara, okrugli stol i radionice održane u prostoru Vimal Akademije u Moslavačkoj Slatini, studenti su u pratnji svojih profesora obišli nekoliko kulturnih i povijesnih znamenitosti na moslavačkom području, točnije u Čazmi, Ivanić Gradu i Popovači, a njihovi dojmovi viđenim bili su odlični. Organizacija ovih terenskih vježbi predstavlja pripremu za međunarodnu Konferenciju za razvoj ruralnog turizma, koja će se ovdje u Popovači održati u svibnju 2020. godine"- ističe Marko Jurakić iz Vimal Akademije. Turističke resurse Moslavine i djelatnost LAG-a Moslavine studentima je predstavila voditeljica ove Lokalne akcijske grupe  Anica Lenart, dok ih je sa samom Popovačom ukratko upoznao gradonačelnik Josip Mišković izrazivši im dobrodošlicu i ugodan boravak na ovom području.