opcinaGrad Popovača i ove školske osigurava sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 10 posto, a isto će toliko iznositi i subvencija troškova mjesečne karte za prijevoz autobusom odnosno vlakom od mjesta prebivališta do srednje škole, odlučeno je na jučer održanoj sjednici kolegija Ureda gradonačelnika.

Javni prijevoznik će cijenu mjesečne karte umanjiti za 10% učeniku koji mu priloži Potvrdu Grada Popovače i za taj iznos ispostaviti specificirane mjesečne račune Gradu Popovači. Isto tako će uprava učeničkog doma, učeniku koji prilikom upisa u Dom i potpisivanja ugovora o smještaju priloži Potvrdu Grada Popovače o sufinanciranju troškova, izvršiti umanjenje mjesečne cijene doma za 10%.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza odnosno učeničkog doma, zahtjev se podnosi Gradu Popovači- UO za proračun i opću upravu na propisanom obrascu (koji se može preuzeti u nastavku ovog teksta ili osobno u zgradi gradske uprave), najkasnije do 31. listopada 2019. godine.
Grad nastavlja osiguravati i financiranje troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade odnosno za učenike čiji ukupni prihod zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos od 1.000 kuna po članu zajedničkog kućanstva. Zahtjevi za sufinanciranje troškova prijevoza, domova i prehrane zaprimaju se u prizemlju gradske uprave Grada Popovače (urudžbeni zapisnik) radnim danom u vremenu od 11.00 do 15.00 sati.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova učeničkih domova 2019
Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova mjesečne karte 2019
Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova prehrane u školskoj kuhinji 2019

ODLUKA o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje troškova mjesečne karte za učenike srednjih škola s područja Grada Popovače za školsku godinu 2019./2020.

ODLUKA o sufinanciranju troškova učeničkih domova za školsku godinu 2019./2020.

ODLUKA o uvjetima i kriterijima za financiranje troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.