3 sjednica gv  mPredsjednica Gradskog vijeća Grada Popovače Marija Starčević sazvala je 4. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u srijedu, 6. studenog 2013. s početkom u 13 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:


1. Aktualni sat,


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća,


3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Popovače za razdoblje od 2008. do 2012. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Izrađivač Izvješća –predstavnik Zavoda za prostorno planiranje Sisačko- moslavačke županije


4. Izvješće Dječjeg vrtića Popovača o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada za 2012/2013 godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Popovača,


5. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Popovače za razdoblje 1.01.do 30.06. 2013. godine,(matrijali dostavljeni uz poziv za 3. sjednicu Vijeća),
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


6. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Popovače,
Predlagatelj. gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik


7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Popovače za 2013. godinu,
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe,


8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače,
Predagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe,


9. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnihh osoba od posebnog interesa za Grad Popovaču,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe