sastanak hv 1 mNa nedavno održanom sastanku između gradonačelnika Grada Popovače Josipa Miškovića i njegovih suradnika te predstavnika Hrvatskih voda raspravljalo se o planiranim aktivnostima Hrvatskih voda na području Grada Popovače u 2020. godini.


Neke od tema sastanka bile su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vodotoka Jelenka, a zbog izgradnje zaštitnog nasipa i šetnjice uz isti, kao i realizacija ugovora o prikupljanju sredstava Grada Popovače za naknadu za uređenje voda na ovom području.

sastanak hv 2 1