fizikalna1Grad Popovača financira povišeni neugovoreni zdravstveni standard u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja.


„Grad Popovača sklopio je Sporazum sa Domom zdravlja Kutina temeljem kojeg će šest mjeseci financirati plaću i druga materijalna prava jednog dodatnog prvostupnika fizioterapije, a radi povećanja opsega i broja usluga u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije odnosno u cilju smanjenja listi čekanja na fizikalnu terapiju građana Popovače"- obrazlaže gradonačelnik Josip Mišković.