kanal vNastavno na izraženi problem plavljenja dijela poljoprivrednog zemljišta uz županijsku cestu 33019 na dionici Veliko Brdo- Osekovo, u gradskoj upravi Grada Popovače sazvan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda kao investitora radova te predstavnicima Hrvatskih željeznica.


Po raspravi je na sastanku dogovoreno da će se izmuljiti i produbiti odvodni kanal od županijske ceste 33019 do propusta zapadno od županijske ceste u ukupnoj dužini oko 800 metara. Radovi će se izvesti uz željezničku prugu te je dogovoreno da će radove nadzirati predstavnik Hrvatskih željeznica zbog evidencije HŽ- ovih kablova koji su položeni uz prugu.
Radove će izvesti Hrvatske vode.