Na danas održanoj sjednici kolegija Ureda načelnika usvojena je Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća.

Ponovno pokretanje postupka izbora članova općinskog Savjeta mladih provodit će se sukladno prethodno utvrđenim kriterijima. Tako će ovo savjetodavno tijelo Općinskog vijeća brojati 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a u isti mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Popovača u dobi od 15 do 29 godina života.
Članovi kolegija na današnjem su sastanku raspravljali i o potrebi novog imenovanja doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području Općine. Usvojena je i Odluka o naknadi za korištenje javnih površina za isticanje svjetlećih reklama.