sastanak-donja-gracenica-mOpćinu Popovača danas je posjetio saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina Nazif Memedi. Zajedno s načelnikom Josipom Miškovićem, Memedi je u Donjoj Gračenici održao sastanak s predstavnicima romske manjine te članovima tamošnjeg i Mjesnog odbora Donje Vlahiničke.

Tema radnog sastanka bila je usmjerena na rješavanje gorućih problema s kojima se susreću Romi na ovom području, a što se prije svega odnosi na legalizaciju njihovih naselja.

sastanak-donja-gracenica-1
„Romima je sada rješavanje ovih problema omogućeno kroz dva programa- Nacionalni program za Rome i Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. usmjeren na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i legalizaciju naselja. Već je dosta toga odrađeno kada je riječ o legalizaciji lokacija naseljenih Romima, a tu se posebno ističe Međimurska županija preko IPARD i PHARE programa. Uvjeti za realizaciju projekata podrazumijevaju i financijsko sudjelovanje same države u iznosu 25 posto. Ne može se samo čekati da država riješi sve, i sami pripadnici romske nacionalne manjine moraju sudjelovati u određenom dijelu. Plaćanje građevinskih dozvola omogućeno im je kroz 36 rata"- rekao je saborski zastupnik Nazif Memedi istaknuvši kako Romi trebaju biti organizirani u okviru jedne udruge koja bi obuhvatila članove s područja Donje Gračenice, Popovača i Donje Vlahiničke. "Na taj način organizirani trebali bi s jedinstvenim zahtjevima nastupiti prema Općini, Županiji te na kraju Vladi"- naglasio je Memedi dodajući da na njegovu podršku uvijek mogu računati. Kako je poručio pripadnicima romske manjine nazočnima na sastanku, jedino kroz obrazovanje Romi se mogu u potpunosti integrirati u društvenu zajednicu. Za ovu godinu je za zapošljavanje Roma proračunom osigurano 6 milijuna kuna od kojih je 4 milijuna namijenjeno javnim radovima, a ostalo je planirano za one sa završenim srednjim odnosno visokim školama, kojih je, sa zadovoljstvom je naglasio Memedi, sve veći broj.

sastanak-donja-gracenica-2
"U okviru današnjeg sastanka razmotrili smo mogućnosti zajedničke financijske realizacije projekata koji se tiču komunalne infrastrukture romskih naselja na području Općine, odnosno stvaranja kvalitetnijih životnih uvjeta na lokacijama naseljenima većinom romskom populacijom. Legalizacija objekata velik je problem obzirom da bez toga nije moguće priključiti komunalnu infrastrukturu. Jedan od načina da se to riješi jest izrada DPU-a naselja"- naglasio je općinski načelnik Josip Mišković.
Predsjednik Mjesnog odbora Donja Gračenica Dragutin Šneler upozorio je ovom prilikom na iznimno loše stanje objekta škole u ovom naselju među čijim je polaznicima oko 75 posto romske djece. "Krov škole je načinjen od salonitnih ploča štetnih za zdravlje. U skorijoj budućnosti očekuje se uvođenje jednosmjenske nastave za što u ovom trenutku ovdje ne postoje prostorni uvjeti. U sklopu toga trebalo bi riješiti i adekvatan prostor za održavanje programa male škole u Donjoj Gračenici"- kazao je Šneler.