Članovi Mjesnog odbora Gornja Jelenska su na zadnjem sastanku upoznali općinskog načelnika sa stavom kojeg su zauzeli vezano za problematiku zemljišta na kojem je izgrađen tamošnji Pučki dom, a koje je u vlasništvu Crkve.

Načelnik Josip Mišković podjetio je kako je Općina dala napraviti snimak postojećeg stanja na temelju kojeg bi trebali dobiti uvjerenje o godini gradnje objekta, a kako bi se stvorili uvjeti za ucrtavanje Doma odnosno priključivanje tog objekta na komunalnu infrastrukturu.
„Općina po tom pitanju još uvijek nije u sporu. Odvjetnica koja zastupa Rimokatoličku crkvu pokrenula je spor kojim se želi poništiti rješenje Upravnog suda da se ova čestica da u vlasništvo Općine"- naglasio je načelnik Mišković. Kako je predloženo od strane upravitelja gornjojelenske župe sv. Ivana Krstitelja Mate Mihaljevića, problem bi se mogao riješiti nagodbom na temelju koje bi se prizemlje Doma dalo u vlasništvo Crkve, dok bi ostatak prostora pripao Općini Popovača. Članovi Mjesnog odbora navedeni su prijedlog kategorički odbili.
U starim zapisnicima gornjojelenskih vatrogasaca vođenima od 1903., postoji podatak da je izgradnja Pučkog doma započela u prosincu 1934. godine. Stariji mještani prisjećaju se kako je župa kojom je tada upravljao vlč. Aleksandar Čavlek, dala zemljište za izgradnju Doma, dok je financijsku konstrukciju zatvorila tadašnja Zemljišna zajednica. Crkvi je na temelju toga dana na služenje jedna sobica koja je korištena kao čitaonica Katoličke akcije. Stanislav Andlar upoznao je ovom prilikom članove Mjesnog odbora sa saznanjima do kojih je došao tijekom vlastitog istraživanja ove problematike. „Kontaktirajući ravnatelja Osnovne škole Popovača, došao sam do spomenice škole iz 1936./1937. godine, gdje točno piše kako je u izgradnji Pučkog doma Zemljišna zajednica sudjelovala sa 60 posto, vatrogasci sa 30 posto, a crkva sa 10 posto"- rekao je Andlar napominjući kako je riječ o službenom dokumentu.
U okviru ovog sastanka članovi Mjesnog odbora Gornje Jelenske zatražili su od načelnika zamrzavanje isplate sredstava koja Općina osigurava za redovan rad župe, a do trenutka kada ovaj problem bude riješen. „Obzirom da se proračunska sredstva za kapitalna ulaganja u sakralne objekte na području Općine ove godine planiraju utrošiti za uređenje kapele u Moslavačkoj Slatini, zauzet je stav i da se ta sredstva ne isplaćuju izravno župi sv. Ivana Krstitelja, već da Općina sama podmiri troškove tih radova direktno izvođačima"- upozorili su članovi Mjesnog odbora. Kako je zaključeno, pomoć u rješavanju ovog problema gornjojelenski Mjesni odbor na čelu s predsjednikom Marijanom Belančićem zatražit će i od sisačkog biskupa.