Izvještaji sa sjednica

Na aktualnom satu 30. sjednice Vijeća Općine Popovača postavljeno je niz pitanja od kojih Vam donosimo neke od najzinimljivijih...

30. sjednica Općinskog vijeća sazvana je 12. prosinca 2008. godine u 13 sati i prostorijama Vijećnice sa dnevnim redom: