Izvještaji sa sjednica

Na danas održanoj 9. sjednici Općinskog vijeća nije prihvaćen prijedlog vijećnika SDP-a Roberta Zobela da se u Dnevni red uvrsti Donošenje odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje smještaja učenika i studenata u učeničkim i studentskim domovima te Donošenje Odluke o izradi Odluke o pravu prvokupa građevinskog zemljišta u 1. zoni mjesta Popovača od strane Općine Popovača.

Nakon što je u okviru danas održane sjednice predstavnik izrađivača plana, tvrtke APE d.o.o., održao kraću prezentaciju tijeka izrade DPU groblja, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Popovači.

Na danas održanoj VI. sjednici Općinskog vijeća usvojena su Izvješća o poslovanju Moslavine d.o.o. te Moslavine plina d.o.o. za 2008. godinu, koja su ukratko predstavili direktori navedenih tvrtki.

Danas je održana 5.sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača na kojoj je usvojeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2008./2009.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača sazvana je za 5. studenog u 14 sati, a sa sljedećim dnevnim redom :

U Hrvatskom pučkom domu Voloder danas je održana 4. sjednica Općinskog vijeća. Kako je istaknuo predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec, dislociranje sjednice imalo je za cilj upoznati vijećnike sa konačnim rezultatima radova na obnovi Doma u Voloderu.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača održat će se 20. listopada 2009. u 13 sati u Hrvatskom pučkom domu Voloder sa slijedećim dnevnim redom :

 

 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK

            sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Popovača održane 16. srpnja 2009. god. u 13 sati u novoj vijećnici.