eko-odbor-dj-vrtic-mU Dječjem vrtiću Popovača održan je sastanak Eko odbora u okviru kojeg je predstavljen osvrt na rad u protekloj kao i Plan rada u pedagoškoj godini 2011.-2012.

Koordinatorice eko- projekta izrazile su zadovoljstvo činjenicom da su realizirane sve planirane aktivnosti, među kojima se posebno ističe sadnja vrta i izrada kompostišta u čemu sudjeluju svi polaznici i djelatnici vrtića. "I ove smo godine uspješno održali naš program pod nazivom "Jesenska svečanost", obilježili Dane kruha i Tjedan jabuka, pratili ptice i izrađivali hranu za njih, organizirali humanitarne akcije te proveli niz aktivnosti usmjerenih na očuvanje baštine i tradicije"- naglašeno je u Izvješću o radu. Posebnu pažnju u vrtiću posvećuju pripremi projektnog dana koji nosi naziv "Pretvorimo šumicu u park". U suradnji s ovogodišnjim kumovima, Šumarijom Popovača i tvrtkom Košćal d.o.o., Eko- vrtić Popovača će naime šumicu nasuprot Osnovne škole pretvoriti u park gdje će postaviti klupice i kante za smeće.

Aktivnosti popovačkog Eko- vrtića u ime Općine je pozdravila zamjenica načelnika Kristina Ričković- Rusan iskoristivši ovu prigodu da članove Odbora upozna s pokretanjem inicijative za sudjelovanje Općine Popovača u akciji Gradovi prijatelji djece. Kako je istaknula, Općina već u ovom trenutku zadovoljava niz kriterija iz postupka ocjenjivanja za primanje naslova Akcije, a i u daljnjem radu značajan naglasak bit će stavljen na aktivnosti usmjerene ka stvaranju općine po mjeri djece.
Koordinatorice projekta su u okviru ovog sastanka izvijestile kako Dječji vrtić organizira akciju sakupljanja starog papira koja će se u prostoru vrtića održati u četvrtak, 15. prosinca.