untitledMinistarstvo hrvatskih branitelja, preko samostalnih izvršitelja u županijama, organizira informativne radionice za braniteljsku i stradalničku populaciju, a radi njihovog informiranja o zakonskim i statusnim pravima, načinu ostvarivanja tih prava, tijelima nadležnim za ostvarivanje pojedinih prava kao i informiranja o mogućnostima i postupku korištenja mjera iz programa, projekata i drugih aktivnosti Ministarstva.

Na području Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. godine predviđeno je održavanje 7 radionica, a prema sljedećem rasporedu:

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICA