opcinaGradsko izborno povjerenstvo Grada Popovača obavještava da će biti dežurno za podnošenje kandidacijskih lista za Vijeća mjesnih odbora i ovjeru kandidatura  dana 8.10.2019. od 8 do 12 sati te zadnji dan,  9.10.2019. do 24 sata.

Podnositelji kandidacijskih lista moraju imati ovlaštenje političke stranke za podnošenje ukoliko liste ne podnosi predsjednik stranke.

Obrazac VMOGP 4

Obrazac VMOGP 5