opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2020. godini.

 

Na temelju članka 4. i 5. Programa sufinanciranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2019.-2021. godine („Službene novine Grada Popovače", br.02/19), gradonačelnik Grada Popovače objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje u poljoprivredi
na području Grada Popovače u 2020. godini


Tekst Javnog poziva može se pročitati i preuzeti u nastavku

Predaju se zahtjevi za:

Mjera 1: Subvencija za nabavu loznih cijepova ( GP 4)
Mjera 2: Subvencija za nabavu novih vrsta voćnih sadnica (GP 5)
Mjera 3: Subvencija za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada, stoke i
peradi (GP 6)
Mjera 6: Subvencija okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta (GP 7)
Mjera 7: Subvencija analize tla (GP 8)
Mjera 8: Subvencija kalcizacije poljoprivrednog zemljišta (GP 9)
Mjera 11: Subvencija ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda (GP 10)
Mjera 12: Subvencija nabave zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu (GP 11)
Mjera 13: Subvencija nabave sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu (GP 12)
Mjera 14: Subvencija u stočarstvu za osjemenjivanje stoke (krava, junica) (GP 13)

- za umjetno osjemenjivanje (GP 16 B)
Mjera 15: Subvencija za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog
uzgoja kombinirani i/ili mliječnih pasmina goveda (GP 14)
Mjera 16: Subvencija za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila
Hrvatskog hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca (GP 15)

 

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti u nastavku teksta ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se od 2. studenog 2020. do 16. studenog 2020. godine.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje u poljoprivredi na području Grada Popovače u 2020. godini

GP 4 Obrazac za nabavu loznih cijepova
GP 5 Obrazac za nabavu voćnih sadnica
GP 6 Obrazac za suf. troškova osiguranja
GP 7 Obrazac za okrupnjavanje zemljišta
GP 8 Obrazac za analiza tla
GP 9 Obrazac za kalcizaciju
GP 10 Obrazac za ekološku proiz.
GP 11 Obrazac za nabavu zaštitnih mreža
GP 12 Obrazac za nabavu sustava za navodnjavanje

GP 13 Obrazac za prirodno osjemenjivanje
GP 14 Obrazac za ostavljanje raspl. junica
GP 15 Obrazac za prirodno osjemenjivanje kobila
GP 16 B Obrazac za umjetno osjemenjivanje goveda

Obrazac - Izjava male vrijednosti
Obrazac - Privola