opcinaNa temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 9. i 10. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, KLASA: 021-05/12-01/36, URBROJ:2176/16-04/6-12-3, Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 944-01/20-01/03, URBROJ: 2176/16-01-20-1 gradonačelnik Grada Popovače, dana 10. ožujka 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače

 JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Popovače

Izjava za prodaju

OBRAZAC_PONUDE PRODAJE-POPOVAČA-GRADSKOG poljoprivrednog ZEMLJIŠTA 2020

PRIVOLA natječaj za 2020.