gradsko vijeće 2310 5 mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 12. prosinca 2019.g. (četvrtak) u 16 sati u novom vatrogasnom spremištu Podbrđe.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća
3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i stručne službe Grada
4. Usvajanje II. izmjena i dopuna:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. god.,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada,
5. Donošenje Proračuna Grada Popovače za 2020.g. (Projekcija proračuna za 2021.-2022.g.)
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Popovače za 2020.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Usvajanje:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Popovače za 2020. god,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2020. god,
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o porezima Grada Popovače
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
9. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Popovača za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik