gradsko vijeće 2310 5 mNa 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama.

 


Temeljem Ove Odluke Grad Popovača prenosi komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnom isporučitelju vodnih usluga, trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. Kutina. Kako su obrazložili gradonačelnik Josip Mišković i nazočna predstavnica Moslavine d.o.o. ,jedinice lokalne samouprave dužne su prema Zakonu o vodama sve vodne građevine prenijeti u vlasništvo javnih isporučitelja vodnih usluga. Vrijednost komunalnih vodnih građevina koje obuhvaćaju građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju, utvrđena je procjembenim elaboratima ovlaštenog sudskog vještaka. „Komunalne vodne građevine se ne mogu uteretiti založnim pravom, a isto tako zakonodavac je stavio odredbu da komunalne vodne građevine ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu u slučaju da dođe do takve situacije. Da se dogodi takvo što, sve ove građevine se vraćaju u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze"- napomenula je predstavnica Moslavine d.o.o., dok je gradonačelnik dodao da će se donošenjem ove Odluke ubrzati i sam postupak provedbe projekta Aglomeracije.
Na 31. sjednici popovački su gradski vijećnici većinom glasova dali suglasnost na Izmjene i dopune Plana investicija EKO MOSLAVINE d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019.g. „Sve ono što planiramo u poslovanju, a financira se iz zajedničkih sredstava naknade za razvoj, mora proći kroz izglasavanje na Skupštini i Nadzornom odboru kao i gradskim odnosno općinskom vijeću sve tri jedinice lokalne samopurave suvlasnika poduzeća. Male korekcije u odnosu na prvotni Plan morali smo učiniti budući su prvodefinirani iznosi bili okvirni, a sada je veći dio plana realiziran, što se odnosi na nabavu polupodzemnih spremnika i otpadomjera te ugradnju tih spremnika. Došlo do izmjena iznosa jer je nabavljena nešto manja količina, a u prvotni plan nije uvršten trošak ugradnje spremnika. Navedenih 20 polupodzemnih spremnika ugrađeno je na području Grada Kutine, pa je to samostalna investicija Grada Kutine u kojoj ne sudjeluju Popovača i Velika Ludina već se financira isključivo iz naknade za razvoj Grada Kutine"- obrazložila je direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila. Nastavno na ovu Suglasnost, vijećnici su dali suglasnost za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o. Kako je naglašeno, preuzimanje financijskih obveza po ovom kreditu također se odnosi isključivo na Grad Kutinu, no potrebna je suglasnost svih jedinica lokalne samouprave koje su suvlasnici.
Vijećnici su jednoglasno usvojili i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g. i Kurikulum Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g. kojeg je predstavila ravnateljica vrtića Andreja Zeman. Kako je tom prilikom naglasila, trenutno je u vrtić upisano 220 djece koja su raspoređena u devet odgojnih skupina, tri jasličke i šest vrtićkih, dok program predškole pohađa 47 djece u tri skupine.


U okviru Aktualnog sata vijećnici su izrazili interes za mogućnost Grada Popovače da utječe na stavljanje u funkciju nekretnina koje su u vlasništvu RH odnosno kojima upravlja Ministarstvo državne imovine. Također ih je zanimalo kako će na prihode gradskog Proračuna utjecati porezna reforma u smislu olakšica za mlade, te kojom dinamikom teku građevinski radovi na proširenju objekta Dječjeg vrtića u Popovači. Ovom prilikom vijećnici su izvijestili i o potrebi uređenja prostora DVD-a Donja Gračenica postavljanjem umjetne trave, kao i o iznimno lošem stanju pješačke staze u voloderskom Krivaju. U samom središtu istog naselja bi, kako je istaknuto, trebalo zabraniti parkiranje uz glavnu prometnicu kako bi se osigurao nesmetani prolazak djece pješačkom zonom prema školi i vrtiću. Aktivnosti vezane za prijavu projektnih prijedloga Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u okviru Intervencijskog plana Grada Popovače, mogućnost asfaltiranja ulica Donje i Srednje selo u Strušcu kao i sanacija plinskih instalacija u Pučkom domu Potok, također su neke od tema aktualiziranih na 31. sjednici Gradskog vijeća. Vijećnici su zatražili i odgovor o mogućnosti utjecaja na učestaliju kontrolu prometa u Crkvenoj ulici u Potoku od strane policije, te su upozorili na potrebu sanacije parkirališnog prostora iza zgrade u središtu Popovače u kojoj su smješteni FINA i Knjižnica te gradska vijećnica. Planira li se rekonstrukcija pješačke staze u Velikom brdu, sanacija poljskih puteva u Strušcu kao i uređenje željezničke stanice te postavljanje javne rasvjete na igralištu u Voloderu, također su neka od pitanja postavljenih na ovoj sjednici, a vijećnike je zanimala i provedba kastracije mačaka i čipiranja pasa.