30 gv mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 23. listopada 2019.g. (srijeda) u 16 sati u novoj vijećnici.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g. i Kurikulum Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Predstavnik Dječjeg vrtića
4. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
Predlagatelj i izvjestitelj: predstavnik Moslavine d.o.o
5. Suglasnost za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o.
Predlagatelj i izvjestitelj: predstavnik Eko Moslavine d.o.o.