vijeće 1 mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 25. rujna 2019.g. (srijeda) u 16 sati u novoj vijećnici.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2018./2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj: Dječji vrtić Popovača
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i stručne službe Grada
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Popovače za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Izvješće o radu Gradonačelnika za 1. – 6. mjesec 2019.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik