28. gvijeće 1 mPredsjednik Gradskog vijeća Grada Popovače saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 4. rujna 2019.g. (srijeda) u 16 sati u novoj vijećnici.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća
3. Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače
Predlagatelj i izvjestitelj:gradonačelnik i stručne službe Grada