28. gvijeće 1 mVijećnici Gradskog vijeća Popovače održali su 28. sjednicu.


Za novu potpredsjednicu Gradskog vijeća umjesto Ksenije Tomac Špoljarić koja je stavila mandat u mirovanje, vijećnici su na jučerašnjoj sjednici imenovali vijećnicu HSP-a Nevenku Kundrata Carek. Usvojili su i izmjenu Odluke o kriterijima i mjerilima za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Popovača temeljem koje, ako dijete ne pohađa vrtić tijekom ljetnih mjeseci u kontinuitetu dva mjeseca,
cijena programa za prvi mjesec obuhvaća režijske troškove u iznosu od 200,00 kn, dok se za drugi mjesec cijena umanjuje za iznos troškova prehrane.
Na sjednici su usvojene i Odluke o raskidu ugovora o kupoprodaji građevinskih parcela u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička' između Grada Popovače i poduzećima ECM d.o.o. i Economic d.o.o. „Navedene tvrtke nisu ispunile svoju ugovorom preuzetu obvezu da kao kupci u roku od tri godine ishode potvrdu glavnog projekta. Ugovor se stoga raskida i tvrtke vraćaju kupljene parcele, a Grad im se obvezuje vratiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za troškove objave natječaja u iznosu od 10% kupoprodajne cijene"- obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković dodajući kako su Gradu za navedena zemljišta već upućeni iskazi interesa novih investiotora.
Vijećnici su u okviru ove sjednice donijeli i Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače. Gradonačelnik je podsjetio kako je Procjenom ugroženosti od požara za područje Grada Popovače iz svibnja 2016. godine, utvrđena potreba za osnivanjem profesionalne Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače kao vatrogasne postaje VRSTA „2". Riječ je o formacijskoj jedinici postrojbe koja ima dva vozača u smjeni, a broji najmanje dvadeset i jednog profesionalnog vatrogasca i do sada nije ustrojena kao javna ustanova. Nakon provedbe zakonski definirane procedure i pribavljenih mišljenja nadležnih institucija, stekli su se uvjeti za osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovača kojoj će središte za sada, dok se ne osiguraju uvjeti za izgradnju Vatrogasnog centra u Popovači, biti u Strušcu. Vatrogasna postrojba koristit će prostor, vozila i opremu Dobrovoljnih vatrogasnog društva unutar Vatrogasne zajednice Grada Popovače.
Na 28. sjednici također je usvojena i nova Odluka o komunalnom redu čime je postojeća usklađena sa novom zakonskom regulativom. „Između ostalih sadržaja propisanih ovom Odlukom, poseban naglasak stavljen je na obvezu održavanja privatnih zemljišta te se očekuje učinkovitije rješavanje problema zapuštenih parcela i mogućnost realizacije kaznenih odredbi u slučaju nepostupanja u skladu s ovom Odlukom"- naglasio je gradonačelnik Mišković.
Vijećnici su usvojili i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama, a u uokviru Aktualnog sata posljednje radne sjednice uoči ljetne stanke, vijećnici su upozorili na potrebu adekvatnijeg održavanja zelenog pojasa uz prometnicu u donjem dijelu Sisačke ulice te potrebu rješavanja problema vlasničkih odnosa u svezi nekretnine koju je grad naslijedio u istoj ulici odnosno problema remećenja javnog reda i mira na istoj od strane osoba koje je neovlašteno koriste. Vijećnike je zanimalo i može li se uskoro očekivati uređenje krovišta na objektu Pučkog doma u Osekovu kao i nastavak izgradnje pješačke staze u tom naselju. Također su se interesirali za tijek aktivnosti na izradi Intervencijskog plana Grada Popovače u smislu izrade projektnih prijedloga budući je grad ušao među osam hrvatskih gradova za moguće proširenje provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova čime je Popovača postala potencijalni kandidat za dobivanje 10-ak milijuna eura za projekte na nekoliko područja. Zanimao ih je i plan postavljanja led javne rasvjete u selima kao i nastavak izgradnje vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini te mogućnost utjecaja na učestalije pražnjenje tzv. zelenih otoka postavljenih na području Grada Popovače. Jedno od postavljenih pitanja odnosilo se i na realizaciju ugovora o prodaju zemljišta na Malom Lošinju. Gradonačelnik je izvijestio kako je riječ o sredstvima u iznosu od četiri milijuna kuna koja su uplaćena u gradski proračun, a kako je predviđeno, namjenski će se utrošiti u daljnja ulaganja u zemljišta, primjerice u kupnju zemlje za proširenje groblja, otkup zemljišta u Zoni Mišička i slično.