26gv mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 28. sjednicu Gradskog vijeća koja će biti održana u srijedu, 17. srpnja 2019. godine s početkom u 16.00 sati.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća
3. Izbor i imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća
Predlagatelj i izvjestitelj:Komisija za izbor i imenovanja
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Popovača
Predlagatelj i izvjestitelj: Dječji vrtić Popovača
5. Odluka o davanju suglasnosti za raskid kupoprodajnog ugovora, prihvat u vlasništvo nekretnine od strane Economic d.o.o. Zagreb i 8 CM d.o.o. te povrat kupoprodajne cijene
Predlagatelj i izvjestitelj:gradonačelnik
6. Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i stručne službe Grada
7. Odluka o kumunalnom redu
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i stručne službe Grada
8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada