26sjednicaGV mGradsko vijeće Popovače na jučerašnjoj je sjednici razmatralo izvješća o izvršenju programa iz područja komunalne djelatnostima u 2015. godini.


Kako je istaknuto u okviru obrazloženja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, u tom je segmentu utrošeno oko 6 milijuna kuna, a većina tih sredstava odnosi se na gradnju nerazvrstanih cesta, čak 5,3 milijuna kuna. Kada je riječ o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, prošle je godine za tu svrhu izdvojeno preko 5 milijuna kuna. „Grad Popovača kao jedinica lokalne samouprave dakle na godišnjoj razini gotovo 20 do 30 posto proračunskih sredstava troši na redovna održavanja. Pored održavanja cesta i javnih površina, jedan od značajnije istaknutih troškova u ovom pogledu jest i program održavanja groblja s odvozom smeća za što je u prošloj godini izdvojeno više od 800.000 kuna"- naglasio je gradonačelnik Josip Mišković. Razmatrajući izvješće o grobljima, na jučerašnjoj je sjednici zaključeno kako su ovi komunalni objekti na popovačkom području tijekom 2015. godine poslovali pozitivno.26sjednicaGV 2
Vijećnici su na 26. sjednici usvojili i Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Popovače za 2015. godinu koje je predstavila suradnica Ivana Marušić istaknuvši kako su podržane sve održane manifestacije. Također je usvojeno i Financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Popovače za prošlu godinu.
Dnevni red 26. sjednice obuhvatio je i raspravu o Programu subvencioniranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2016.-2018.g., no nakon rasprave gradonačelnik je kao predlagatelj povukao ovu točku zbog potrebe određenih nadopuna.26sjednicaGV 3
Na aktualnom satu Klub vijećnika HDZ-a izrazio je zanimanje za tijek radova na uređenju stare odnosno postojeće Osnovne škole Popovača, a zatraženo je i obrazloženje trenutnog modela vršenja ukopa pokojnika na području Grada. „Naše komunalno poduzeće bi, sukladno zakonu, trebalo vršiti tu komunalnu djelatnost no budući je ono u fazi osnivanja, do trenutka potpune osposobljenosti da samostalno vrši ukop, sklapa ugovor sa izvođačem radova. Dok se ne provedu predmetni natječaji koji su u fazi raspisivanja, ukop može vršiti izvođač s kojime Grad sklopi ugovor o izvođenju tih poslova. Kada je riječ o školi, Grad Popovača za potrebe u školstvu i ove godine planira izdvojiti oko 1,4 milijuna kuna, a od čega 150.000 kuna za tzv. kapitalna ulaganja. Jedna od planiranih aktivnosti je završetak izmjene stolarije na školi, a Grad Popovača prihvatio je i ulogu partnera u projektu koji je Sisačko- moslavačka županija aplicirala Ministarstvu regionalnog razvoja za zamjenu salonitnih ploča na zgradi škole"- odgovorio je Mišković.

26sjednicaGV 4

Nezavisni vijećnik Mario Štibrić zatražio je više informacija o dovozu komunalnog otpada iz Samobora na deponiju u Kutini. Zanimalo ga je zašto se pristalo na takvu opciju. Popovača, Kutina i Velika Ludina suvlasnici su zajedničkog javnog komunalnog poduzeća Eko Moslavine koja ima uređenu deponiju sukladno svim standardima s trajanjem do 2018. godine. Prema riječima gradonačelnika Popovače i člana Skupštine Eko Moslavine, tvrtka posluje po tržišnim principima i sukladno pravilima struke, te u skladu sa svojim kapacitetima može uprihodovati određena sredstva, što je lani bilo oko milijun kuna. Mišković, kao i ostali članovi skupštine društva, ne vide razlog da tvrtka ne ostvari dodatne prihode ukoliko za to ima potencijala.

26sjednicaGV 5