25 sjednica GVmNa jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća popovački su vijećnici usvojili Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta „Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi".


Moslavina d.o.o. se, naime, javila na javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Lokalne jedinice Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Lipovljani i Općina Velika Ludina u projektu sudjeluju kao partneri, a Ministarstvo poljoprivrede za isti je donijelo odluku o financiranju iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 22.629.130,00 kn, odnosno 68,62 % iznosa od ukupnih prihvatljivih troškova samog projekta koji iznose 32.976.535,18 kn. Ukupna vrijednost projekta je 34.292.243,09 kn. Preostali iznos prihvatljivih troškova od 10.347.405,18 kn, te neprihvatljive troškove snosit će gradovi/općine potpisnici te Hrvatske vode. Iznos koji Grad Popovača treba osigurati u proračunu je 722.556,04 kn, bez PDV-a (prihvatljivi troškovi) te 306.398,29 (neprihvatljivi troškovi). „Taj iznos Grad Popovača će osigurati iz sredstava prikupljenih od prodaje kubika vode građanima. Napominjem kako smo od tih prikupljenih sredstava podmirili i sve svoje obveze iz prijašnjih godina. Sufinanciranje ovog projekta nismo mogli planirati ranije budući se takve obveze ne mogu predvidjeti dok ne znamo rezultate natječaja na koji se projekti apliciraju"- obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković.
Vijećnike je zanimalo iz kojeg razloga se direktno sufinanciraju projekti odnosno vodovodna mreža na području druge lokalne jedinice budući je u projekt uključena i Općina Lipovljani.

25 sjednica GV 2
Lovorko Labaš iz Moslavine d.o.o. naglasio je kako se radi o projektu bez kojeg nema ni EU projekta Moslavine. „Gledajući kako funkcionira hidraulika, na kraju svakog magistralnog cjevovoda dolazi vodospremnik pa tako i ovdje. Ta vodosprema je u funkciji da osigura sigurnost distribucije i zalihu za Jamarice, Međurić i Janja Lipu, ali isto tako i Lipovljane. Bez vodospreme to nije kvalitetna mreža. To nije ulični već distributivni cjevovod koji će omogućiti da naselja na istoku našeg distributivnog područja Moslavine dobiju vodu, a EU projektom Moslavina su, među ostalima, obuhvaćene i investicije na području Osekova kao i novi uređaj za kondicioniranje pitke vode Ravnik II. Samim time to predstavlja i temelj za novi projekt Popovača koji je u fazi projektiranja i studije. "- rekao je Labaš te zaključio kako projekt  znači bolju kvalitetu opskrbe odnosno, u konačnici, veću vrijednost udjela u tvrtki. „Pored tehničkog dijela, ovdje treba uzeti u obzir i mogućnost spajanja društava. Moslavina d.o.o. trudi se svojim kadrovima i komunalnom infrastrukturom dokazati da je dovoljno jaka da bude snažno uslužno područje ovog dijela Županije. Gledano za budućnost, ovaj projekt će nam zasigurno biti važan"- dodala je Josipa Lisak Klepica iz Moslavine d.o.o.

25 sjednica GV4
Vijećnici su na 25. sjednici usvojili i Odluku o donošenju VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Popovače koja je, kako je obrazložio gradonačelnik, jedna od aktivnosti vezana prije svega za potrebe razvoja gospodarstva. „Prošle su godine usvojene VI. Izmjene i dopune koje su bile sveobuhvatne i ticale su se značajnog proširenja građevinskog područja, posebno na sjevernom dijelu Grada. Tvrtka INA javila se sa potrebom korekcija granica njihovih eksploatacijskih polja i to je bio poticaj da se krene u izradu VII. Izmjena. Njima je obuhvaćeno i formiranje zone turističke namjene u predjelu Arheološkog nalazišta Ciglenice u Osekovu te zahtjevi 12 privatnih osoba"- istaknuo je Nikša Božić, predstavnik izrađivača Plana, tvrtke APE.

25 sjednica GV3
Na jučerašnjoj sjednici usvojena je i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Popovače kojom se određuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Popovače- komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Popovače, komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji, odnosno na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Kako je naglasila pročelnica Ivka Nikolić Jež, novina je da se ovom odlukom predviđaju poslovi koje će obavljati novoosnovano Komunalno poduzeće Grada Popovače, a dok ono u tehničkom smislu ne bude potpuno opremljeno, ti će se poslovi obavljati temeljem ugovora. Vijećnici su donijeli i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače kao i onu o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Popovače. Iz Proračuna se, temeljem navedene Odluke, financira preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, potom prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) te prijevoz pokojnika bez nasljednika i prijevoz pokojnika korisnika centra socijalne skrbi.25 sjednica GV1

Na 25. sjednici donešena je i Odluka o usvajanju Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2016.godini. Gradonačelnik je istaknuo kako je za ovu poticajnu mjeru prošle godine Grad izdvojio 180.000 kuna odnosno korištena je u okviru zapošljavanja 18 nezaposlenih osoba s ovog područja što su, kako je ocijenjeno, kvalitetni pokazatelji da se ona nastavi provoditi i tijekom ove godine.
Vijećnici su usvojili i Odluku o privremenom korištenju javnih površina, ostalih nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Popovače za političke aktivnosti i izbornu promidžbu, te su na znanje primili Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-moslavačke županije. Gradonačelnik Josip Mišković napomenuo je da Grad Popovača poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se propisno registrirala sva imovina te kroz predmetnu aplikaciju sustavno vodila evidencija o načinu njezina raspolaganja.25 sjednica GV5