opcinaPredsjednica Gradskog vijeća Marija Starčević sazvala je 25. sjednicu Vijeća koja će biti održana u utorak, 08. ožujka 2016. s početkom u 13 sati.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća


3. Izvješće Mandatne komisije o aktiviranju mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Izvjestitelj: Mandatna komisija


4. Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik, stručne službe Grada, predstavnik APE d.o.o. Zagreb


5. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada


6. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada


7. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada


8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta „Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi"
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik, stručne službe Grada, predstavnik Moslavine d.o.o.


9. Donošenje odluke o usvajanju Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2016.g.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada


10. Donošenje Odluke o privremenom korištenju javnih površina, ostalih nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Popovače za političke aktivnosti i izbornu promidžbu
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada


11. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-moslavačke županije
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada