23 vijece mNa jučer održanoj, 23. sjednici, Gradsko vijeće Grada Popovače usvojilo je prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna.


Obrazlažući vijećnicima prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna, gradonačelnik Josip Mišković naglasio je kako Proračun ovime otprilike ostaje na razini prvotnog plana. „Na prihodovnoj strani, Proračun je povećan za oko milijun kuna, a što se odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika Knjižnice i čitaonice i Dječjeg vrtića koje je obvezno, stupanjem na snagu novog Pravilnika o proračunu, također prikazati u gradskom proračunu. Smanjenje od 400.000 kuna na rashodovnoj strani odnosi se na manje ostvareni višak prihoda iz 2014. godine u odnosu na prvotni plan. Kada je riječ o značajnijim izmjenama u planiranim kapitalnim investicijama, najveće smanjenje, od oko 2 milijuna kuna, u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosi se na one projekte čija realizacija izostaje prije svega zbog nedobivanja planiranih sredstava potpore za iste iz drugih izvora- državnog proračuna, fondova, Hrvatskih voda i slično. Radi se o, primjerice, mosta na Jelenki, pješačkim stazama Stružec i Donja Vlahinička, precrpnim stanicama u Podbrđu i Voloderu"- rekao je Mišković.23 vijece2
Prvim rebalansom planira se i uvrštenje sredstava za opremanje nove osnovne škole i sportske dvorane u iznosu od 1,6 milijuna kuna, a izgradnja ovog objekta predstavlja najveću stavku govoreći o dosadašnjim ulaganjima Grada Popovače u infrastrukturu tijekom 2015. godine. Gradonačelnik je istaknuo kako realan Proračun Popovače iznosi između 30 i 32 milijuna kuna te kako grad raspolaže sa dovoljno sredstava za redovno podmirivanje svih obveza. Prvi rebalans podržali su svi vijećnici osim HDZ-ova Ivice Petrovića koji, kako je istaknuo, Grad smatra rastrošnim odnosno Plan Proračuna nerealnim.23 vijece1
U okviru Aktualnog sata vijećnici su izrazili zanimanje za različita pitanja iz komunalnog područja, stanju priliva financijskih sredstava te realizaciji započetih kapitalnih projekata za koje je gradonačelnik konstatirao kako idu planiranim tijekom. Izražena je potreba uređivanja signalizacije kod mosta na županijskoj cesti u predjelu između Popovače i Donje Vlahiničke, postavljanja ograde uz potok Voloderac na prostoru dječjeg igrališta u Voloderu, krovišta na objektu DVD-a Podbrđe, ograde na mjesnom groblju Potok te stavljanja u funkciju zgradu iza Vatrogasnog doma u Popovači gdje se, naglasio je gradonačelnik, planira uređenje prostora namijenjenog za tržnicu odnosno podruma objekta u vinski podrum. Odgovarajući na pitanje o aktivnostima u Zoni 'Mišička', gradonačelnik je istaknuo da se uskoro očekuje početak investicije Prometnog zavoda Zagreb, dva su kupca zemljišta zatražila prolongiranje roka za početak izgradnje zbog gospodarske krize, a trenutno je još jedna parcela slobodna za prodaju. Aktualizirano je i pitanje kolektivnog ugovora zaposlenika gradske uprave te naglašen prijedlog da u predstojećim pregovorima sudjeluju i predstavnici Gradskog vijeća.

23 vijece3

Gradski vijećnici su u okviru 23. sjednice  izrazili i nezadovoljstvo izostankom kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog Proračuna, a s njima se složio i sam gradonačelnik. Zanimalo ih je i da li je Grad, u vidu određenih garancija, zaštićen kada je riječ o izvođaču radova na izgradnji nove škole sa športskom dvoranom budući je Gradnja Osijek u teškoj financijskoj situaciji. „Vjerujem da instrumenti koje imamo i institucije koje prate projekt čine sve da zaštite investitora kako se ne bi dogodilo da ovaj objekt ostane samo spomenik jednom dobrom pokušaju. Do sada je izvođaču plaćeno oko 28 milijuna kuna i dio radova na tome je izvedeno. Stali smo na opremanju objekta i tu se javljaju problemi sa njihovim kooperantima, a Gradnja Osijek i dalje stoji kod svog obećanja da će školu završiti"- istaknuo je Mišković.