22 sjednica mPredsjednica Gradskog vijeća Marija Starčević sazvala je 23. sjednicu koja će biti održana u utorak, 27. listopada s početkom u 13 sati u prostoru nove vijećnice.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat,


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća,


3. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača za 2015. godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Dječjeg vrtića,


4. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Popovača za 2015. godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Knjižnice i čitaonice Popovača,


5. Usvajanje I. Izmjena i dopuna:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
b) Programa gradnje plinske mreže za 2015. godinu,
c) Programa održavanja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu,
d) Programa prostornog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanja glomaznog otpada za 2015. godinu,
e) Programa sufinanciranja vatrogasne djelatnosti u 2015. godini,
f) Programa tekućeg i investicijskog održavanja društvenih građevina u 2015. godini
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada,


6. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Popovače za 2015. godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik,
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada,


7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi ciljanih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada,


8. Donošenje Odluke o prijenosu viška prihoda 2014. godine i raspodjela istog u 2015. godini,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe.