kontaktopcinaUpravni odljel za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje Općine Popovača objavljuje Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna DPU-a groblja u Popovači te Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača.


Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna DPU-a groblja u Popovači

Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača