ASFALTIRANJE CESTA SA ŽUCOM 4 mSukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja dijela kolničkog zastora lokalnih cesta na području Grada Popovače, a između Grada i Županijske uprave za ceste SMŽ u tijeku su radovi asfaltiranja.


„Riječ je o ukupnoj duljini 3,05km, a Ugovorom su obuhvaćena mjesta Popovača - dionica od ul. bana J. Jelačića prema kolodvoru, Osekovo - od nadvožnjaka A3 prema centru Osekova, Ribnjača i Voloder - od Ž3124 prema kolodvoru. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.800.000,00 kuna, od kojih svaka strana osigurava 50% novčanih sredstava, što u ovom slučaju znači da Grad sufinancira radove u iznosu od 900.000,00 kuna" - objasnio je gradonačelnik Josip Mišković.