135866145 1699205563592746 3503219262039678493 nNa području Grada Popovače također su zabilježene materijalne štete od razornog potresa te se osigurava pomoć građanima koji su u potrebi.

„Uglavnom je riječ o urušenim dimnjacima, a na nekoliko starijih objekata zabilježena su znatnija oštećenja. Među njima je i zgrada gradske uprave. Grad Popovača odmah je formirao Povjerenstvo koje po dojavama obilazi objekte građana i evidentira oštećenja te ista prijavljuje u aplikaciju za prijavu štete za onaj dio građana koji se ne služe internetom. Za sada je Povjerenstvo obišlo 30-ak objekata. Hitnije sanacije već smo izvršili uz angažman naših vatrogasaca i komunalnog poduzeća, kojima se ovim putem i zahvaljujem“– rekao je gradonačelnik Josip Mišković te zahvalio i svim službama i građanima s područja Grada Popovače koji su ovih dana nesebično pružili pomoć stradalima u potresu, bilo neposredno na terenu ili pak osiguravanjem smještaja i prikupljanjem pomoći.
Kako ističe gradonačelnik, Grad je angažirao i statičare koji će tijekom tjedna obići sve evidentirane objekte kako bi detaljnije provjerili njihovu sigurnost, te će se, nabavkom građevinskog materijala ili financijski, pomoći građanima pri sanaciji njihovih objekata.

Kao i brojne druge jedinice lokalne samouprave i Grad Popovača otkazao je novogodišnji vatromet te će se i ta novčana sredstva preusmjeriti za pomoć pri obnovi Banovine.