gradonacelnik cestitkaU povodu nadolazećih blagdana gradonačelnik Josip Mišković izrazio je osvrt na 2020. i planove za iduću godinu te uputio građanima čestitku sljedećeg sadržaja:

Poštovani sugrađani,
godina koju ispraćamo uslijed snažnog širenja epidemije koronavirusa i loše epidemiološke slike posvuda oko nas, uglavnom kod sviju budi negativne asocijacije. Godina je to koja je bitno izmijenila planove ali i sam način života na koji smo do sada navikli. Grad Popovača kao lokalna samouprava u vrlo kratkom roku prilagodio se novonastaloj situaciji, a gornjojelenski događaj- promocija knjige, nakon kojeg su uslijedile možda i ishitrene radnje, podsjeća nas na to da je bolest među nama te da se trebamo pridržavati propisanih mjera, kako bi što skorije nastavili s normalnim načinom života. Unatoč ovim okolnostima, razdoblje je to kada je potrebno učiniti rezime postignutih rezultata te izraditi okvirne planove za vrijeme koje je pred nama.
Financijsko izvješće pokazuje da su porezni prihodi tijekom 2020. u padu što je očekivano, ali možemo reći i ipak zadovoljavajuće obzirom na aktualnu gospodarsku krizu izazvanu epidemijom koronavirusa. Iako su u značajnoj mjeri izostale planirane pomoći kapitalnim projektima iz domaćih i stranih fondova te dosada iznose tek oko 30%, realizacija najvažnijih projekata koji su započeti kao i sve redovne aktivnosti gradske uprave nisu bile upitne. Tijekom 2020. godine uspješno je završen projekt dogradnje Dječjeg vrtića u Popovači koji je svoja vrata polaznicima otvorio u rujnu. Tijekom ljeta započeli su radovi na rekonstrukciji dijela zgrade, izgradnji nadstrešnice i izvedbi platoa otvorenog dijela tržnice u Popovači, a među značajnijim projektima koji su obilježili 2020. godinu je i IV. faza izgradnje distributivnog vodovoda i hidrantske mreže ulice Ribnjača i naselja Moslavačka Slatina – IV. faza, završetak radova 4. faze izgradnje pješačke staze s oborinskom kanalizacijom u Gornjoj Jelenskoj, rekonstrukcija nogometnog igrališta u Voloderu, rekonstrukcija krovišta i postavljanje nove gromobranske instalacije na društvenom domu Donja Gračenica, sanacija ST plinovoda u Popovači – ulica Ravnik u dužini od 350m, izgradnja ograde na groblju Voloder. Završena je energetska obnova područnih škola u Gornjoj i Donjoj Gračenici te Voloderu koju je sufinancirao Grad Popovača. Temeljem ugovora sa ŽUC-om SMŽ o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u omjeru 50:50, sanirane su prometnice u ukupnoj duljini od oko 3 kilometra, i to u Popovači - dionica od ul. bana J. Jelačića prema kolodvoru, Osekovu - od nadvožnjaka A3 prema centru Osekova, Ribnjači i Voloderu - od ŽC3124 prema kolodvoru. U okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta Grad je ove godine asfaltirao oko 4,5 kilometra prometnica na ovom području. Nastavljeno je daljnje opremanje Komunalnih servisa novom opremom te je kupljeno MAN vozilo s podizačem kontejnera, dizalicom i polipom čime su osigurani uvjeti za samostalno prikupljanje razvrstanog otpada, ali i obavljanja brojnih drugih djelatnosti u svrhu očuvanja i zaštite okoliša. Uz izmjene urbanističkog i prostornog plana, Grad je ishodio desetak građevinskih dozvola za projekte čija se realizacija planira tijekom narednog razdoblja- mosta preko Jelenke, spojna cesta Kolodvorska- Sisačka- ulica, pješačka staza Stružec, vodovod Vinogradarski brijeg, kanalizacijska mreža Veliko brdo- Radnička ulica, Ulica bana Jelačića. Grad je stvorio i preduvjete za provedbu projekta uređenja nove zgrade gradske uprave na Trgu I. Pri završetku je i jedna od značajnijih investicija vezana uz razvoj turizma. Riječ je o novom ulazu u Park prirode Lonjsko polje, a Grad je bio partner u tom projektu. Prije nekoliko dana obavljen je tehnički pregled ulaza „Crna roda“ Osekovo te su time stvoreni preduvjeti za povezivanje naše turističke ponude.
Obzirom na definirana ograničenja u cilju sprečavanja širenja zaraze, izostao je velik dio planiranih društvenih aktivnosti te su posljedično značajno smanjena sredstva financiranja rada udruga. U cilju ublažavanja posljedica krize izazvane epidemijom COVID-19, Grad je donio niz mjera pomoći gospodarstvenicima, te je povećao svoja izdavanja u segmentu socijalnog programa. Za pomoći obiteljima i kućanstvima izdvojeno je preko milijun kuna.
Uzimajući u obzir dosadašnju realizaciju prihodovne i rashodovne strane Proračuna koji realno iznosi oko 50 milijuna kuna, kao i izraženih potreba, pristupilo se izradi Nacrta temeljnog gradskog dokumenta za iduću godinu. Ovih dana Gradsko je vijeće većinom glasova usvojilo Proračun Grada Popovače za 2021. godinu kojim su predloženi prihodi u iznosu od 71.174.097,00 kuna. Projekti koji su prijavljeni za financiranje iz državnih ili EU fondova, također su uvršteni u ovaj Plan. Govoreći o rashodima, određena povećanja predviđena su u segmentu djelatnosti Dječjeg vrtića Popovača zbog povećanja prostornog kapaciteta, troškova energije odnosno broja osoblja u toj ustanovi.
Planirane potpore i pomoći društvima u vlasništvu i suvlasništvu omogućit će realizaciju zajedničkih projekata i osigurati bolji standard života u Gradu Popovači.
Proračunom za 2021. godinu planira se daljnje ulaganje u nabavu nove opreme za Komunalne servise Popovača d.o.o., a u cilju stvaranja uvjeta za samostalno zbrinjavanje otpada na području Grada Popovače. Obzirom na činjenicu da je KSP prošao na natječaju za sufinanciranje nabavke novog vozila za prikupljanje otpada, osiguravaju se proračunska sredstava za udio vlastitog financiranja.
Za iduću godinu planiran je nastavak sufinanciranja jednog djelatnika Ispostave Zavoda za javno zdravstvo otvorene u Domu zdravlja Popovača, a u cilju povećanja kvalitete i opseg zdravstvenih usluga te smanjenja troškova putovanja građana u te ustanove u Kutini odnosno Sisku. Govoreći o potporama županijskim ustanovama, nastavlja se i sufinanciranje Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje u kontekstu provedbe programa Škole u prirodi, a dodatnim povećanjem sredstava za zdravstvo i socijalnu skrb nastoji se unaprijediti i kvaliteta zdravstvene zaštite na prostoru grada ulaganjem u novu dijagnostičku opremu, pojačani rad fizijatra te nastavkom financiranja laboratorijskih usluga u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača za hitne pretrage. Grad će u cilju povećanja obrazovnog standarda na svom području nastaviti sufinancirati rad pomoćnika u nastavi kao i nastavnog osoblja za rad u programu produljenog boravka.
Govoreći o kapitalnim infrastrukturnim projektima, Proračunom za 2021., među ostalim se planira završetak uređenja tržnice u Popovači, završetak rekonstrukcije sportskog igrališta u Voloderu uz postavljanje sustava navodnjavanja, ograde itd., izgradnja pješačkih staza u Strušcu i Podbrđu te nastavak izgradnje pješačke staze u Osekovu do Pučkog doma u središtu naselja. Također je predviđena i izgradnja pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Popovači te na grobljima u Popovači i Potoku gdje je oko groblja planirana i izgradnja ograde. Tijekom iduće godine predviđa se i završetak izgradnje vodovodne mreže u naselju Moslavačka Slatina sa odvojcima te izgradnja kanalizacije u Polakovoj i Radničkoj ulici. Kada je riječ o ulaganjima u domove i druge građevinske objekte, iduće se godine planira uređenje prostora Hrvatskog doma u središtu Popovače (stara zgrada uz buduću tržnicu). U Pučkom domu u Potoku kreće se u rekonstrukciju prostorija na katu zgrade za potrebe rada Mjesnog odbora i KUD-a. U Pučkom domu Stružec planirano je postavljanje klimatizacije, a na domu u Osekovu izmjena krovišta. U domu u Donjoj Vlahiničkoj nastavit će se uređenje prostorija za potrebe Vijeća mjesnog odbora i DVD-a, te se također planira izmjena krovišta. Pučki dom u Ciglenici opremit će se novim stolicama, dok će se u Gornjoj Jelenskoj obnoviti fasada na domu Ivica Pajer. Proračunom su predviđena sredstva i za uređenje prostorija stare škole u naselju Voloder. Govoreći o potrebama po naseljima, planirana je izmjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u naselju Stružec, dok je uređenje odnosno sanacija dječjih igrališta predviđena u naseljima Potok, Osekovo i Donja Jelenska gdje se očekuje i završetak izgradnje zaštitnog nasipa od velikih voda.
Proračunom za 2021. godinu planira se i proširenje plinske mreže u naseljima Moslavačka Slatina i Donja Jelenska. Pored redovnog održavanja komunalne infrastrukture, tijekom iduće godine planiraju se ulaganja u uređenje nerazvrstanih cesta asfaltiranjem oko 4,5 kilometara prometnica.
Planirana je i provedba natječaja za raspolaganje državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno definiranom Planu raspolaganja te prodaja građevinskih parcela u vlasništvu Grada. U cilju proširenja navedene Zone, planira se rješavanje pravno- imovinskih odnosa, a temeljem zahtjeva gospodarstvenika i potreba Grada, očekuje se i inicijativa izmjena prostornih odnosno urbanističkog plana. Također je predviđen i otkup zemlje za potrebe proširenja groblja u Moslavačkoj Slatini te rješavanje pravno- imovinskih odnosa vezanih za izgradnju spojne ceste Kolodvorska- Sisačka ulica- 3. faza.
Iako smo u iščekivanju najradosnijih dana u godini suočeni s epidemijom koronavirusa koja nam je nametnula brojna ograničenja i sasvim drugačije predblagdansko ozračje od onog uobičajenog, Božić je uvijek izvor novih nadahnuća i njegovu jedinstvenu poruku ništa ne može oslabjeti. Od srca Vam želim obilje zdravlja, mira, ljubavi i nade!

Gradonačelnik

Josip Mišković