42sjednicaGV vPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser saziva 43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 18. prosinca 2020.g. (petak) u 16 sati u Domu kulture Popovača.


Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća
3. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2020.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
5. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2021. s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta RH na području Grada
Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Plan djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2021.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o prijenosu investicije za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na
području Grada Popovače – Podsustav 2
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Davanje suglasnosti za sklapanje kupoprodajnog ugovora s Lonia d.d.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
10. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu
cestu dio ULICE VJEKOSLAVA KOCHA
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
11. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu
cestu dio VINOGRADSKE ULICE
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
12. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu dio ULICE MOSLAVCA i dio ULICE GRAŠEVINA
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
13. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu dio ULICE MIKULANICA Predlagatelj: Gradonačelnik Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
14. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu dio MRAMORSKE ULICE Predlagatelj: Gradonačelnik Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
15. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu dio ULICE KRMELOVAC Predlagatelj: Gradonačelnik Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada