42sjednicaGV vNa jučer održanoj sjednici gradskog vijeća usvojen je Proračun Grada Popovače za 2021. godinu sa predloženim prihodima u iznosu od 71 milijun kuna.


Kako je istaknuo gradonačelnik Josip Mišković obrazlažući Prijedlog Proračuna, izradi Nacrta Proračuna prethodila je rasprava sa Vijećima mjesnih odbora i pozivima ustanovama da dostave svoje prijedloge aktivnosti za iduću godinu, kao i Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Popovače za 2021. godinu. „Temelj prijedloga ovog akta predstavljaju podaci o realizaciji ovogodišnjeg Proračuna do kraja studenog. Izvorni prihodi gradskog Proračuna iznose oko 50 milijuna kuna, dok se preostali dio odnosi na planirane pomoći iz državnih odnosno EU fondova. Financijsko izvješće pokazuje da su porezni prihodi u padu što je očekivano, a možemo reći i zadovoljavajuće obzirom na aktualnu gospodarsku krizu izazvanu epidemijom koronavirusa. Proračunom za iduću godinu oni se također planiraju u nešto manjem obimu obzirom na najavljene izmjene u poreznoj politici. Kada je riječ o prihodima od naknada za korištenje nefinancijske imovine koji se najvećim dijelom odnose na rudnu rentu, u 2021. godini planiraju se prihodi približno razini prije epidemije. Govoreći o rashodovnoj strani Proračuna, određena povećanja predviđena su u segmentu djelatnosti Dječjeg vrtića Popovača zbog povećanja prostornog kapaciteta, troškova energije odnosno broja osoblja u toj ustanovi. Planirane potpore i pomoći društvima u vlasništvu i suvlasništvu omogućit će realizaciju zajedničkih projekata i osigurati bolji standard života u Gradu Popovači. Proračunom za 2021. godinu planira se daljnje ulaganje u nabavu nove opreme za Komunalne servise Popovača d.o.o., a u cilju stvaranja uvjeta za samostalno zbrinjavanje otpada na području Grada Popovače. Obzirom na činjenicu da je KSP prošao na natječaju za sufinanciranje nabavke novog vozila za prikupljanje otpada, osiguravaju se proračunska sredstava za udio vlastitog financiranja“- naglasio je gradonačelnik Josip Mišković te među značajnijim infrastrukturnim projektima koji se planiraju izdvojio završetak uređenja tržnice u Popovači, izgradnju mosta odnosno spojne ceste Kolodvorska- Sisačka ulica, završetak rekonstrukcije sportskog igrališta u Voloderu, završetak izgradnje vodovodne mreže u naselju Moslavačka Slatina sa odvojcima te izgradnju kanalizacije u Polakovoj i Radničkoj ulici, izgradnju pješačkih staza u Strušcu i Podbrđu te nastavak izgradnje pješačke staze u Osekovu do Pučkog doma u središtu naselja. Također je najavio i izgradnju pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Popovači te na grobljima u Popovači i Potoku gdje je oko groblja planirana i izgradnja ograde. Kako je dodao, sredstva za školstvo odnosno socijalne potrebe zadržana su na približno jednakoj razini dosadašnjima.
U okviru rasprave o prijedlogu Proračuna izražen je interes vijećnika za izdvajanja Grada Popovače za povećani zdravstveni standard. Danijela Sučiju (HDZ), zanimalo je razmišlja li se o davanju izdašnije stipendije za studente medicine kako bi se potaknuo interes mladih sugrađana za ovo zanimanje, a obzirom na činjenicu da Popovača ima Bolnicu kojoj, kao i u ostalim zdravstvenim ustanovama, nedostaje liječničkog kadra. „Mišljenja sam da srž problema nedostatka liječničkog kadra prije svega treba rješavati nadležni sustav kroz povećanje upisnih kvota za studente. Grad je u svakom slučaju voljan sufinancirati svaki oblik povišenog zdravstvenog standarda, no unatoč tome ponekad to ne daje željene rezultate. Primjer je rad logopeda u Popovači kojeg smo kroz niz različitih načina, od sufinanciranja rada do dodjele stipendije studentu logopedije na završnoj godini, nastojali zadržati no nismo uspjeli jer ugovorni kabinet jednostavno nije mogao osigurati djelatnika. Ovih dana suočeni smo sa problemom u radu pedijatra, a istovremeno u Sisačko- moslavačkoj županiji već dugo uopće nemamo raspisanih specijalizacija za tu struku. Osobno sam nezadovoljan funkcioniranjem primarne zdravstvene zaštite i nerazumijevanjem Doma zdravlja Kutina spram potreba Ispostave u Popovači. Grad će svakako nastaviti sufinancirati rad laboratorija u NPB Dr. Ivan Barbot kao i rad djelatnika Ispostave Zavoda za javno zdravstvo otvorene u Domu zdravlja Popovača te nastojati pojačati rad fizijatra“- naglasio je gradonačelnik te zaključio da će Grad nedvojbeno podržati prijedlog snažnijeg stipendiranja studenata medicine ukoliko isti bude izražen od strane popovačke Bolnice.
Prijedlog Proračuna za 2021. godinu podržan je od strane vijećnika SDP-a i HSLS-a koji su isti tijekom rasprave ocijenili realnim, no ne i od strane sjednici nazočnih vijećnika HDZ-a uz obrazloženje da nisu imali priliku sudjelovati u njegovoj izradi te smatraju da su u pogledu razvoja pojedina naselja zakinuta. Gradonačelnik se s tom tvrdnjom nije složio istaknuvši da je nakon izrade Nacrta prijedloga Proračuna kontaktirao predsjednika Gradskog vijeća te mu dao primjerak ovog dokumenta očekujući da će HDZ, kao i ostale stranke, dostaviti svoje prijedloge, no to se nije dogodilo. U okviru rasprave po ovoj točki vijećnik Rizo Mešić je ispred Kluba vijećnika SDP-a obrazloženje ovakve odluke HDZ-a ocijenio politiziranjem. Ante Žilić iz HSP-a izrazio je čuđenje činjenicom da HDZ nije uložio niti jedan amandman kroz kojeg bi dao svoje prijedloge za uvrštavanje u Proračun, napominjući kako smatra da je razlog nepodržavanja Proračuna u prevladavanju osobnih nad javnim interesom. Branko Gregurek (HDZ) tijekom rasprave je istaknuo osobno nezadovoljstvo nerješavanjem određenih potreba u naselju Potok naglasivši tom prilikom lošu vodovodnu mrežu, postavljanje ograde oko groblja te sanaciju dječjeg igrališta. Kako je odgovorio gradonačelnik, za otklanjanje poteškoća sa vodovodnom mrežom nadležno je poduzeće Moslavina d.o.o., a Grad je spreman sufinancirati te radove. Ograda oko groblja stavljena je u Plan za iduću godinu, kao i sanacija igrališta čija se realizacija predviđa uz podršku tvrtke INA d.d. u okviru dodjele njihovih godišnjih donacija. „Svi su Mjesni odbori predali svoje planove i prijedloge rada za iduću godinu. Naravno da je potreba mnogo i nije ih sve moguće uvrstiti u Proračun, no kroz zajedničku komunikaciju i razmatranje predloženih aktivnosti određeni su prioriteti i velik dio tih prijedloga će sigurno biti realiziran“- zaključio je gradonačelnik.
Na 42. sjednici Gradskog vijeća popovački su vijećnici jednoglasno donijeli Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača, Odluku o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače, Odluku o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH kao i Odluku o prodaji nekretnine na kčbr. 3665/1 od 21561m2. „Riječ je o zemljištu nasuprot benzinske postaje u Popovači za koje je interes izrazila jedna tvrtka u svrhu izgradnje trgovačkog centra. Temeljem Ove Odluke i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine, Grad će raspisati Javni natječaj za prodaju iste“- naglasio je gradonačelnik.
U okviru Aktualnog sata 42. sjednice, vijećnici su izrazili interes za izvještaj o aktivnostima gradskog Stožera civilne zaštite, rad dimnjačarske službe nakon odlaska u mirovinu dimnjačara iz Donje Gračenice, tijek asfaltiranja nerazvrstanih cesta. Također ih je zanimala provedba projekta Zaželi, kao i realizacija najavljenog projekta adaptacije Robne kuće u središtu Popovače te postoji li šansa za sufinanciranje kupnje stanova od strane mladih sugrađana. Gradonačelniku su upućena i pitanja u vezi rješavanja pravno- imovinskih odnosa na čestici na kojoj se nalazi autobusna stanica te je zatražen popis tvrtki koje su izrazile svoj interes za investiranje u Zoni Mišička, a vezano za upućeni zahtjev prema Ministarstvu državne imovine za proširenje iste. Također su izraženi upiti o realiziranim aktivnostima na proširenju vodovodne mreže te o planovima zajedničkog sufinanciranja županijskih cesta sa ŽUC-om Sisačko- moslavačke županije kao i radovima na kanalizaciji u Vinogradskoj ulici. Vijećnici su u sklopu Aktualnog sata upozorili i na potrebu sanacije cesta u ulicama Srednje i Donje selo u Strušcu, zatim postavljanja ležećih policajaca kod škole u Donjoj Gračenici te aktivacije signalizacije na pješačkom prijelazu u centru Volodera. Nastavak suradnje sa tvrtkom koja ima kompostanu u Strušcu kao i problemi u poslovanju DVD-a Stružec te isplata božićnica umirovljenicima odnosno rezultati Natječaja za dodjelu stipendija također su teme aktualizirane na ovoj sjednici.