gv 04112020 1 mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 42. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 9. prosinca 2020.g. (srijeda) u 17 sati u Domu kulture Popovača.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća
3. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
4. Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
5. Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Popovača
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
7. Donošenje Proračuna Grada Popovače za 2021.g. (Projekcija proračuna za 2022.-2023.g.)
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Popovače za 2021.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Usvajanje:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Popovače za 2021. god,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2021. god,
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
10. Davanje suglasnosti za obnovu dopuštenog prekoračenja
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik