vijeće 1506 2 vPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 4. studenog 2020.g. (srijeda) u 16 sati u Domu kulture Popovača.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća
3. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2020./2021.g. i Kurikulum
Predlagatelj i izvjestitelj: Dječji vrtić Popovača
4. Suglasnost Moslavini d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje za sufinanciranje EU Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Moslavine d.o.o.
5. II. Izmjene i dopune Proračuna grada Popovače za 2020.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Usvajanje II. Izmjena i dopuna
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Popovaču u 2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada Popovače
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada