caritas popovacaCaritas župe Sv. Alojzija Gonzage u Popovači održao je hitni sastanak u ponedjeljak, 16. ožujka, povodom sve ozbiljnijih mjera zaustavljanja širenja epidemije virusa COVID-19. Odlučeno je da će se pomagati starijim i nemoćnim župljanima na razne načine.


"Osigurana su sredstva, naručene namirnice koje bi im se mogle dostavljati, volonteri caritasa po potrebi će donositi i lijekove iz ljekarne. Za ovu situaciju aktivirano je petnaestak volontera caritasa, pozvani su i svi ostali na pomaganje bližnjima u potrebi. U župi za sada ima oko 180 ljudi koji se ispovijedaju u kući. Smatra se da će u ovoj situaciji upravo oni biti najpotrebniji brige. Epidemija je ozbiljno shvaćena na području župe. Mjere zaštite provode se od 12. ožujka. Iz tiska je upravo izašao izvanredni župni listić o novonastaloj situaciji koji svi župljani dobivaju na svoju adresu"- ističe vlč. Ivan Petrović, upravitelj župe.
IZVANREDNI ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. ALOJZIJA GONZAGE POPOVAČA