POLJSKI PUT mGrad Popovača je zbog lošeg stanja na poljoprivrednom putu u naselju Osekovo, ulica Gornje selo pristupio saniranju istog.


„Izvođeni su radovi na propustu za vodu i nasipana je dodatna količina kamenog materijala u dužini od otprilike 40m, a ovim radovima osiguran je bolji i sigurniji pristup poljoprivrednim površinama s lokalne ceste“ – objasnio je gradonačelnik Mišković.

POLJSKI PUT 2 1