gv 04112020 1 mNa jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2020. godinu.


Kako je obrazložio gradonačelnik Josip Mišković, ove godine realizacija Proračuna će iznositi oko 5 milijuna kuna manje nego 2019. odnosno očekuje se u iznosu od oko 50 milijuna kuna. Istovremeno, kada govorimo o prihodima, bit će ostvareno više sredstava iz EU fondova. Realno smanjenje poreznih prihoda i prihoda od rudne rente će uslijed gospodarske krize izazvane epidemijom koronavirusa iznositi oko sedam milijuna kuna.
„Uslijed prijenosa imovine u vlasništvu Grada Popovače na Moslavinu d.o.o. prema Zakonu o vodama, dio vrijednosti komunalne infrastrukture unesen je kao povećanje temeljnog kapitala Grada Popovače u suvlasništvu Moslavine d.o.o. , a dio kao potpora ovom poduzeću. Zbog knjiženja vrijednosti komunalne infrastrukture Proračun Grada uvećan je za procijenjenu vrijednost prenešene infrastrukture“- istaknuo je gradonačelnik obrazlažući tehničko povećanje prihodovne i rashodovne strane Proračuna za 30-ak milijuna kuna.
II. Izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna nisu podržane od strane vijećnika Hrvatske demokratske zajednice uz obrazloženje da, kako su naglasili, nisu bili ranije obaviješteni pa nisu svojim prijedlozima sudjelovali u izradi ovog dokumenta.
Na 41. po redu sjednici gradski su vijećnici usvojili i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2020./2021.g. i Kurikulum. Izglasana je i suglasnost Moslavini d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje za sufinanciranje EU Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina“. Taj će kredit Moslavina d.o.o., objasnila je predstavnica poduzeća Josipa Lisak Klepica, podmirivati iz naknade za razvoj prikupljene iz Grada Kutine budući je riječ o investicijama na tom području.
Usvojeno je i Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Popovaču u 2019.g. kao i Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada Popovače.

U okviru Aktualnog sata vijećnike je zanimao rezime isplaćenih potpora za nabavku školskog pribora kao i dosadašnja realizacija potpora za nova zapošljavanja. Kakvo je stanje sa radovima na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Voloderu, kada se očekuje objava Natječaja za državno poljoprivredno zemljište, može li se određeni broj parkirališnih mjesta u Ulici Alojzija Stepinca rezervirati isključivo za potrebe djelatnika i korisnika Dječjeg vrtića Popovača te predviđa li se postavljanje ležećih policajaca na tom dijelu ceste- također su neka od postavljenih pitanja na 41. sjednici. Aktualizirano je i pitanje postavljanja stupića kod pješačke staze ispred ugostiteljskog objekta u središtu Volodera kao i pitanje sanacije betonskog mosta u sklopu pješačke staze u Gornjoj Gračenici. Interes je izražen i za tijek radova na izgradnji tržnice odnosno realizaciji kredita kod HBOR-a, dinamiku asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Popovače, mogućnost sanacije spojne ceste između Voldoera i gornjojelenske Paklenice, postavljanje koševa u središtu Volodera. Zatražena je i informacija o radovima u Kamenici te planiranoj izmjeni javne rasvjete LED rasvjetom u naselju Stružec, kao i detaljnije obrazloženje svrhe Odluke o smanjenju naknada zamjenicima gradonačelnika, predsjedniku Gradskog vijeća i predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, a koja je usvojena na prethodnoj sjednici o čijem su se Dnevnom redu vijećnici izjašnjavali elektronskim putem.